Resultaten voor wkk

 
 
wkk
Jaarlijkse quotumverplichting groene stroom en WKK VREG.
Elke elektriciteitsleverancier of toegangshouder die actief is in Vlaanderen moet voldoen aan de jaarlijkse certificatenverplichting of quotumverplichting, zowel voor groene stroom als voor WKK. Hij doet dit door jaarlijks voor 31 maart een bepaald aantal steuncertificaten groene stroom en WKK in te leveren bij de VREG.
WKK: Warmtekrachtkoppeling.
Als u echter in uw productieproces veel warmte stoom gebruikt kunt u denken aan eigen opwekking door inzet van warmtekrachtkoppeling WKK. Met WKK vermindert u uw primaire brandstofbehoefte en vermindert u uw CO 2 uitstoot. De exploitatie van WKK is momenteel marginaal of zelfs onrendabel door hoge gasprijzen, lage elektriciteitsprijzen en het veelal must run karakter.
e-Learning Waterstof: WKK-centrales met brandstofcellen Kiwa.
In Nederland worden deze modules door Kiwa Training aangeboden. Naast deze module zijn dat de kernmodule Introductie in brandstofcellen en waterstof en de modules Brandstofcellen voor transporttoepassingen, Waterstof: productie en behandeling, Generatoren op basis van brandstofcellen en Miniatuur brandstofcellen. In de e-learning WKK installaties met brandstofcellen wordt ingegaan op de volgende onderwerpen.: Werking en eigenschappen van WKK met brandstofcellen.;
Industriële Warmtekrachtkoppeling centrales WKK CALLENSVYNCKE.
Alles wat je wil weten over de voordelen, de werking en hoe CALLENSVYNCKE uw WKK installatie zal bouwen is terug te vinden in onderstaande video! For the english version, click here. CALLENSVYNCKE is de specialist voor geïntegreerde gasgestookte warmtekrachtkoppeling installaties tussen 1 en 20MWe.
Warmtekrachtkoppeling VEB Efficiënt in energie.
Met warmtekrachtkoppeling WKK wek je naast elektriciteit ook warmte op. Een generator wekt de elektriciteit op. De warmte die vrijkomt bij dat proces gaat niet verloren maar wordt gebruikt voor je centrale verwarming of sanitair warm water. Vraag nu een WKK aan. Toon loopt warm voor je verwarmings en klimatiseringsprojecten. Hij spreekt de taal van de dienstenleveranciers ESCO's, het perfecte aanspreekpunt dus. Toon De Nyn, ind. Waarom zou je dit doen? Op zich is dit dus geen vorm van hernieuwbare energieproductie. Wel maak je optimaler gebruik van de opgewekte energie. Als brandstof kan naast stookolie of aardgas ook wel gekozen worden voor biogas of biomassa. WKKs hebben veel nut voor grotere gebouwen met een grote warmtebehoefte zoals ziekenhuizen, waar een WKK veel draaiuren kan realiseren. De installateur let erop dat de WKK goed is afgestemd op uw elektriciteits en warmtebehoefte. Voor een optimaal rendement mag de WKK immers niet te veel of te weinig produceren.
Piping en structuren voor WKK bij Cargill hafibo.
Naast stoom en elektriciteit verdelen de piperacks ook nog andere leidingen die nodig zijn voor de werking van de WKK. Ten slotte werd een grote trap aan de buitenzijde van het gebouw geïnstalleerd om toegang tot het dak mogelijk te maken.
Warmte-krachtkoppeling WKK of cogeneratie Aggreko.
Warmte-krachtkoppeling WKK of cogeneratie. Warmte-krachtkoppeling WKK of cogeneratie. Bespaard op kosten én op emissies. Onze oplossing in warmte-krachtkoppeling WKK kan het verschil maken voor uw energierekening, terwijl het tegelijkertijd de impact op het milieu kan verminderen. De nummers die het verschil maken.:
Wat betekenen de WKK-kosten?
Wat betekenen de WKK-kosten? De WKK-kosten staan voor de kosten die verbonden zijn aan warmtekrachtkoppeling WKK. De Vlaamse regering verplicht alle leveranciers om groene energie aan te kopen. De meerkosten worden verrekend in de energiekost via de WKK-bijdrage en de bijdrage hernieuwbare energie. Wij stellen uw feedback op prijs. Was dit een antwoord op je vraag? Het antwoord is niet duidelijk.
enerpedia thema Warmtekrachtkoppeling.
Hoe teel je het? Wat is het? Hoe teel je het? 016/28 61 25. Energie produceren Warmtekrachtkoppeling Warmtekrachtkoppeling. Hoe werkt het? Meestal worden warmte en elektriciteit gescheiden geproduceerd. Elektriciteit is, in tegenstelling tot warmte, gemakkelijk te transporteren. De opwekking gebeurt dan ook vaak op afstand, in grote centrales. Via het net wordt de elektriciteit dan naar de eindgebruiker gebracht. Warmte wordt meestal ter plaatse, bij de verbruiker, geproduceerd met behulp van een boiler of een ketel. Bij WarmteKrachtKoppeling WKK wordt gelijktijdig warmte en elektriciteit opgewekt. Een WKK bestaat uit een verbrandingsmotor, een alternator, warmtewisselaars en beveiligingen. De hoogwaardige warmte 1200C die vrijkomt bij het verbranden van de brandstof wordt eerst gebruikt voor het produceren van mechanische energie, die via de alternator wordt omgezet in elektriciteit. Hierna blijft laagwaardige restwarmte waarvan de temperatuur kan gaan van 80C tot 500C over. Deze wordt gebruikt om te voldoen aan de specifieke warmtevraag. De geproduceerde elektriciteit wordt zelf gebruikt of op het elektriciteitsnet gezet. Het vermogen van een WKK wordt meestal uitgedrukt in kW elektrisch. WKK-installaties met een motor hebben typische vermogens tussen 200 kW e en 1000 kW e.
WARMTEKRACHTKOPPELING OP BIOMASSA Coretec.
Met WKK op biomassa kunt u door verbranding van hout tegelijkertijd warmte en elektriciteit opwekken. Het innovatieve van deze technologie zit in de fase van vergassing van het hout. Door zijn ervaring met biomassa en WKK op aardgas, kan Coretec deze technologie op ons grondgebied ontwikkelen, met inzet van al zijn expertise.
Warmtekrachtkoppeling Leefmilieu Brussel.
Een milieuvergunning: Voor een particuliere woning is meestal geen milieuvergunning nodig, aangezien het vermogen voor een dergelijke WKK niet meer dan 5kWe bedraagt. Voor de collectieve huisvesting en tertiaire of industriële sector, voor een warmtekrachtkoppeling met een nominaal ingangsvermogen van minimaal 20 kW, hebt u een milieuvergunning nodig rubriek 40 van de ingedeelde inrichtingen om een warmtekrachtkoppelingsinstallatie te plaatsen. De elektrische aansluiting: Een WKK moet voldoen aan bepaalde technische voorschriften.

Contacteer ons